Juhtide arenguprogrammid

Juhtimiskompetentside arendamine organisatsioonis on tõhusam, kui hajusate üksikkoolituste asemel rakendatakse terviklikku arenguprogrammi. Sellises programmis on käsitletavad teemad omavahel seotud ja loogilises järgnevuses. Koolitusmoodulite vahelist aega saab kasutada iseseisvate ülesannete ja muude arendustegevuste tarbeks. Pikas programmis on võimalik lisaks teadmistele-oskustele arendada ka juhtimiskultuuri, hoiakuid ja väärtushinnanguid. Lisakasu hakkab tooma grupidünaamika areng. Paranevad suhted ja üksteisemõistmine, tugevneb … Read more

Koolitajate / suhtlemistreenerite väljaõpe

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid, arendada ja juhtida suuri ja väikseid gruppe. Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks. DevelopDesign® on Eestis ainus videotagasisidet kasutavate suhtlemsitreenerite väljaõpet pakkuv … Read more