Konsultatsioonid ja uuringud

Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove

Arenguvestluste uuendamine

Äripäev

Curriculum for Training of Trainers

APL

Frantsiisipidajate kovisioonigrupi käivitamine

R-Kiosk

Juhtide 360 uuring
Juhtide coachingud

Grant Thornton Baltic

Koolitus- ja arendusprotseduuride koostamine ja nõustamine

Keskkonna-investeeringute Keskus

Koolitusprogrammide metoodiline nõustamine

(endine) Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Lennuliiklusteeninduse AS

Koostöö uuring

Haridus- ja Teadusministeerium

Kovisioonigruppide käivitamine ja konsulteerimine

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Kvalifikatsiooni- ja palgasüsteemi korrastamine

TMB Element

Hanza Mechanics SSC

Personalitöö audit
Palgasüsteemi korrastamine

Viljandi Haigla

R-Akadeemia õppekava koostamise nõustamine

R-Kiosk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Strateegia koostamise nõustamine

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Uuring – Eesti nõuandesüsteemi arenguvõimalused

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Uuring – Nõuandesüsteemi vastavus MAK eesmärkidele

(endine) Põllumajandusministeerium

Uuring – Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris

(endine) Põllumajandusministeerium

Vaata ka: