Rahvusvaheline koostöö täiskasvanute koolitajate arendamisel

DevelopDesign® esindavad koolitajad Kadri Kõiv, Mari-Liis Järg ja Kristel Jalak osalevad  ERASMUS+ strateegilise koostööprojektis.

Meie partneriteks on  kolm koolitusettevõtet – Eestist Kasvulava OÜ, Lätist  Spring Valley  ning Slovakkiast Top Coach.

Kahe aastane koostööprojekt keskendub õppekava ja metoodikate arendamisele, mis on suunatud täiskasvanute koolitajatele tänastes tasemeõppeasutustes. Temaatiline fookus on üld – ja sotsiaalsete oskuste arendamisel.

Ehk küsimus, mida on tõstatatud nii OSKA raportites, rahvusvahelistes uuringutes kui Eesti haridusstrateegia koostamisel- kuidas kõige paremal moel ja viisil jõuda sinna, et täiskasvanute üld- ja sotsiaalsed oskused oleksid paremad?

Kuidas erialaõpingute raames neid tõhusamalt toetada ja millised on koolitajate tööriistad selles valguses? Just nende küsimustega hakkamegi tegelema.