Kuidas luua mõnusat õhkkonda e-õppes

29. oktoobril 2020 toimus Zoomi keskkonnas VI Koolitajate mittekonverents “HÜBRIIDKOOLITUS”. Konverentsi korraldasid Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Keskus Eestis Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate assotsiatsioon ANDRAS Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Kristel ja Madli
Madli Leikop ja Kristel Jalak, Koolitajate mittekonverents 2020. Foto: Kristel Jalak
IT tugi
Mittekonverentsi IT-meeskond. Foto: Kristel Jalak
Esinemissaal
Mittekonverentsi stuudio Proto avastustehases. Foto: Kristel Jalak

Üheks aruteluteemaks oli küsimus, kuidas tänapäevases muutunud maailmas luua e-õppes õppija jaoks motiveeriv, toetav, koostöine õpiruum? Teema arutamist juhtisid Kristel Jalak ja Madli Leikop.

Arutelul käsitleti nelja fookuspunkti ning osalejad pakkusid välja ideid lähtuvalt oma kogemustest. Lühikokkuvõte märksõnadena sai selline:

Ülimalt oluline on eeltöö ja ettevalmistus

Grupp ja õhkkond

 • Eelkiri juhendite, reeglite ja käitumissoovitustega, vajalike õppematerjalide loetelu
 • Jaga osalejate nimekirja kõigile osalejatele
 • Online eelkohtumine tehnika testimiseks ja üksteisega tutvumiseks

Õpiprotsess

 • Saada materjalid ette. Palu välja printida või ekraanil käepärast hoida
 • Varu programmi lisaaega tõrgete tarbeks

Koolitaja häälestus

 • Ootamatused tulevad niikuinii, võta rahulikult!
 • Kasuta kaaskoolitajat, assistenti; jagage rollid
 • Harjutage ja testige rakenduste kasutamist

Tehnika

 • Saada osalejatele ette nõuded tehnikale (telefonid pole vahel sobivad seadmed)
 • Saada ette link rakenduse juhendmaterjalile
 • Saada ette koolitaja/ assistendi mail, telefon vm kontakt sisselogimisel abi saamiseks

Koolituse ajal

Grupp ja õhkkond

 • Osalemine kohustuslik sisselülitatud videoga
 • Tee grupi kokkulepped
 • Teistega tutvumine, meetod sõltub gr. suurusest
 • Pööra spets. tähelepanu soojendusele. Anna üsna alguses kõigile sõna või tee 2-3 inimesega alagrupid lühikeseks aruteluks

Õpiprotsess

 • Vahelda sageli tegevusi. 10 min loengut, siis mingi muu asi jne
 • Põimi sisse liikumisülesandeid
 • Tee sagedamini lühikesi vaheaegu
 • Hoia tempo aeglane, kontrolli, kas kõik jõuavad järgi
 • Kui on näha, et ei toimi, ära punnita. Katkesta ja lepi uus aeg.

Koolitaja häälestus

 • Kasuta meetodeid, mida hästi tunned. Ära hakka koolituse ajal leiutama midagi uut.
 • Kasuta julgelt ka füüsilisi vahendeid, nt pabertahvel jms

Tehnika

 • Palu hoida sisselogimisinfo pidevalt käepärast
 • Väline veebikaamera võimaldab rohkem erinevaid asju demonstreerida
 • Piirdu 1-2 lihtsa lisarakendusega (nt GoogleDocs + Padlet)