Mari-Liis Järg CV

Kontaktandmed

Telefon: +372 51 19 170

E-mail: mariliis@developdesign.eu

Haridus ja kvalifikatsioon

1997 BA of Social Work, Tartu Ülikool (magistrikraadiga võrdsustatud õpe)

2018 Trükimeedia kujundaja ja küljendaja spetsialiseerumine kujundusgraafika, Tartu Kunstikool

Kutsetunnistused:

2018, 2023 Täiskasvanute koolitaja-suhtlemisteener EKR7 taseme kutsetunnistus, ETKA Andras.

2010, 2018 Täiskasvanutekoolitaja EKR7 taseme kutsetunnistus, ETKA Andras

2013, 2007 EKR7  taseme kutsetunnistused. Eesti Suhtlemistreenerite Ühing.

2018 Kujundaja (tähtajatu)  EKR 4 taseme kutsetunnistus. Tartu Kunstikool.

Keeleoskus

Eesti C2 (emakeel)

Soome C1

Inglise B2

Vene A2

Kogemus

Koolitajana ja suhtlemistreenerina

Mari-Liis on läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe (2003) ning andragoogika kutsekvalifikatsiooni kursuse (2010). Tegutsenud täiskasvanute koolitamise ja suhtlemiskompetentsust arendavate treeningutega aastast 2000. Keskmine koolituskoormus 60-80 päeva aastas. Osalenud mitmete ettevõtete juhtide ja töötajate arenguprogrammide loomisel ja teostamisel sh Ominiva, Swedbank, Innove, HTM jt

Peamised koolitusteemad: koolitajakoolitus, inimeste juhtimine, mõjutamine, esinemiseoskused, muudatuste juhtimine, enesejuhtimine, meeskonnatreeningud, nõustamismetoodika, stressi juhtimine, grupiprotsesside juhtimine jms

Konsultandina

Organisatsioonide konsulteerimisega tegelenud alates 2000. aastast. Osalenud 360o tagasiside-hindamistes, koolitussüsteemi auditeerimisel, juhtimis ja-kompetentsimudelite loomises, arenguvestluste ja sisekoolitussüsteemide juurutamises, töötajate hindamises, arenguprogrammide nõustamistes jms. Koostanud teenindustandardeid.

Kliente: Omniva, Swedbank,  Sotsiaalministeerium, Fortum CFS, Palmako, Metsä Group, Haridus-ja Teadusministeerium,Tartu Ülikool, Eesti Energia, PRIA, Enics, Tieto, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Kaubamaja, Estravel, Rademar, Elion, Playtech, If Eesti Kindlustus, PRIA, EMT, Türi TMK jt

Erihuviks täiskasvanukoolituses on visualiseerimine koolitusel.

Töökogemus

Hetkel:Kaubamärgi DevelopDesign® (VLA Konsult UÜ osaomanduses) konsultant ja koolitaja.
Hetkel:VLA Konsult UÜ juhataja.
alates 2015vabakutseline graafiline disainer, kujundaja
2015 – 2016EMA Group OY/Meditalo OÜ konsultant
2011- 2014EMA Group OY/Meditalo OÜ personalikonsultant
2003 – 2008Self OÜ. Koolitusjuht, juhtiv koolitaja.
2000 – 2001rahvusvahelise organisatsiooni Help Age International Eestipoolse projekti uurija ja koordinaator
2001Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna lastekaitse spetsialist koolisotsiaaltöö alal
1997 – 2001Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna Kooliteenistuse sotsiaaltöö koordinaator
1992 – 1993algklasside õpetaja Põlva Keskkoolis
Aastast 1991lepingulised tööd soome keele tõlgina

Muu informatsioon

Alates 2019 ekspert ja õppekava „Madala haridustaseme ja vähese õpikogemusega täiskasvanud õppijate toetamine mittestatsionaarses üldharidusõppes“ arendamise töögrupi liige Erasmus+ rahvusvahelises koostööprojektis „Effect“.

2013-2015 Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu juhatuse liige. ESTÜ Superviisor. Kutse arendamise töögrupiliige ja hindamisgrupi juht 2013-2015.

Täiskasvanukoolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe õppejõud, juhendaja aastatel 2014-2015, 2016-2017 ja 2018-2019.

Olulisemad publikatsioonid

Järg, M-L. (2019). „3 soovitust edukaks esinemiseks“. Äripäev

Järg, M-L. (2019). „Sikerda, visanda, visualiseeri“. ESTÜ liikmeleht

Järg, M-L. (2017). „Esinemishirmust ülesaamise viisid“. Raamatupidamise praktik lk5-6. Raamatupidaja.ee

Järg,M-L, Kõiv, K (2017) „Vastuseisule ei ole mõtet vastu suruda“. Pärnu Konverentsid, juhtimisajakiri nr8.

Järg,M-L, Kõiv, K (2017) „Veenmine on kui vahetuskaup, kus tähelepanelikkus tagab edu“. Pärnu Konverentsid, juhtimisajakiri nr2.

Järg, M-L. (2014) „Õppimisest, motivatsioonist ja õppimisest.“ Äripäeva koolitus- ja arenduskäsiraamat ptk 10.7.  

Järg, M-L. (2010). „Lõksud edasiõppija teel“. Eesti Ekspress, Koolitusekspress.

Järg, M-L. (2010). „Vastupanu ja selle tajumine täiskasvanukoolitajate poolt koolitussituatsioonis“ ETKA Andras kutsekvalifikatsiooni kursuse lõputöö.

Järg, M-L. (2008). „Kelle oma on minu aeg, kui see pole enam päris minu oma?“. Äripäev

Järg, M-L. (2007). „Kasuta aega efektiivselt“. juhtimine.ee

Järg, M-L. (2007). „Lõksud, mis õgivad aega ja raha“. Äripäev, Juhtimine

Järg, M-L. (2001). „Midagi ei ole meieta“ Eakate otsustusprotsessidesse kaasamine Ida-ja Kesk-Euroopas. „Nothing about us without us“. Older people and decision making in East & Central Europe.

Näiteid läbitud koolitustest ja väljaõpetest

2020 mai, AMIKoolituse disain online-keskkonnas: kuidas õppija aktiivsust hoida?
2018 sept, Huco-Human Core OyTeam Reziliance tools for organisation coaches and consultants
2015-2018, Tartu Kunstikooltrükimeedia kujundaja-küljendaja eriala
2015 aprill, RiiaInternational Lifelong Learning Conference
2015 veebr, Creativity CatcherVisuaalne protsessijuhtimine
2012 okt, Huco – Human Core OYTAZ analyze in interpersonal communication and team-work
2011 augustMotivation and Leadership in Swedbank, koolitajate koolitus partneritele, Lorensbergs, Riia, Stockholm
2010 august, Tartu Ülikooli täienduskoolituskeskus/Creates OÜCoaching töötajate ja meeskondade arendamisel (coachingu meetodi olemus, rakendamise põhimõtted ja meetodid jmt)
2009-2010, ETKA Andras/Tallinna ÜlikoolAndragoogika kutsekvalifikatsioonikursus
2002-2003, SELF IISuhtlemistreenerite väljaõpe