Kristel Jalak CV (est)

Kontaktandmed

Telefon: +372 50 62 544

E-mail: kristel@developdesign.eu

            kristel@jalak.ee

Skype: kristel.jalak

Haridus ja kvalifikatsioon

19.12.1991   Teaduste kandidaat (=PhD) Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut

29.10.1984   Zooinsener (diplom) Eesti Põllumajanduse Akadeemia

Kutsetunnistused:

28.05.2010 (tähtajatu) Andragoog V (=EKR 8), Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsioon Andras (ETKA Andras)

01.07.2006   Suhtlemistreener V, Eesti Suhtlemistreenerite Ühing (ESTÜ)

02.12.2005  Personalijuht V, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Keeleoskus

Eesti                     C2 (emakeel)

Inglise                  C1

Vene                    B1

Soome                 A1

Kogemus

Koolitajana ja suhtlemistreenerina

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1996. aastast, sh suhtlemistreeneri kogemus alates 1999. aastast. Läbinud suhtlemistreenerite ja täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonikursused, S.Hancocki esinemisoskuste treeneri väljaõppe Moskvas ja Londonis ning Bowperson Training Inc. täiskasvanukoolituse metoodilise väljaõppe Londonis.

Peamised koolitusvaldkonnad:  inimeste juhtimine ja arendusjuhtimine, esinemisoskused, mõjutamis- ja suhtlemisoskused, koolitajakoolitused, konfliktide lahendamine, arendusvestluste läbiviimine jms.

Suuremad kliendid:  Hurtigruten Estonia, Air Maintenance Estonia, Enics Eesti, Eesti Energia, Skype, Ambient Sound Investments, Cybernetica, Playtech, Sanofi-aventis, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, PRIA, EBS, Äripäeva Koolituskeskus jpt.

Konsultandina

Organisatsioonide konsulteerimise, sh uuringute teostamise kogemus alates 1998. aastast, konsultatsiooni­projektide juhtimise kogemus alates 2000. aastast.

Peamised teemad:  sektoriuuringud, organisatsiooni töörahulolu-uuringud, koolitusvajaduste ja koolituse tulemuslikkuse uuringud, 360-kraadi tagasiside-uuringud, kompetentsimudelite koostamine, juhtide arenguprogrammide koostamine, töötajate arendushindamine, strateegia-ning arenguprojektide juhtimine jms.

Suuremad kliendid:  Grant Thornton, Palmako, R-Kiosk, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, PRIA, Luua Metsanduskool, Riigikantselei, Cleanaway,  Balti Investeeringute  Grupp jt.

Töökogemus

Hetkel
(Alates 03.04.2008)
Kaubamärgi DevelopDesign® (Kera OÜ osaomanduses) konsultant ja koolitaja. Juhtide ja kogukonnaliidrite arendusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine, organisatsiooni-uuringud, personaalne coaching, erinevad suhtlemistreeningud, koolitajakoolitused jm.
Hetkel
(Alates 01.05.2006)
Kera OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja. Teostatud sektoriuuringuid (PõlMin, MES, Leader programm), juhtide hindamisprogramme telekom ja IT sektoris (Elion, Skype, Playtech, Cybernetica, Net Group) ja avalikus teenistuses (Riigikantselei, Riigiarhiiv, PRIA jm). Nõustamismetoodika alased väljaõppeprogrammid (EPKK, MES) jpm.
06.05.2013 – 30.06.2014Haridus- ja Teadusministeerium, personaliosakonna peaekspert (koolitus ja arendus). Tähtajaline leping puuduva töötaja asendamiseks.

Ministeeriumi koolitusjuhtimise korraldamine ja haldusala (83 organisatsiooni) teenistujate arendustegevuste koordineerimine.
23.05.2011 – 01.05.2013Enics Eesti AS, personaliosakonna juhataja, juhtkonna liige.

Rahvusvaheline tööstuselektroonikale spetsialiseerunud elektroonikatööstus, Eesti tootmisüksuses üle 700 töötaja. Osakonnas 7 töötajat. Personalitöö strateegiline korraldamine.
01.08.2006 – 03.04.2008OÜ Self II partner, konsultatsioonijuht, konsultant ja suhtlemistreener.

Koolituskoormus kuni 130 päeva aastas. Konsultatsiooniprojektide juhtimine ja teostamine. Self erakooli suhtlemistreenerite väljaõppe eriala õppejõud.
22.09.2004 – 18.01.2006Cleanaway (Brambles Group) Balti personalidirektor.

Personalitöö korraldaja keskkonnateenuste ettevõtte Eesti (200 töötajat + tütarfirmades 200), Lätis (14 töötajat) ja Leedu (60 töötajat) kontorites. Vastutav kogu personalivaldkonna eest piirkonnas alates arvestusest kuni poliitika kujundamise ja arenduseni. 3 alluvat personaliassistenti ja tütarfirmade personalijuhtide superviseerimine.
10.07.2003 – 13.09.2004PepsiCo Balti personalijuht, juhatuse liige.

Personalitöö korraldaja ja korporatsiooni personalipoliitika vastutav täitja müügifirma (100 töötajat) Eesti, Läti ja Leedu kontorites.
17.01.2003 – 10.07.2003OÜ Self II konsultatsioonijuht.

Juhtide arenguprogrammi metoodika ja materjalide väljatöötamine
12.02.2002 – 17.01.2003Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori asetäitja tugisüsteemide alal.

2 alluvat osakonda, 5 bürood (personal, finants, juriidika, haldus, avalikud suhted ja arendus).
08.02.2001 – 12.02.2002Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) personalinõunik.
04.08.2000 – 08.02.2001Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA, reorganiseeritud PRIK-ist) personalibüroo juhataja.
01.07.1999 – 04.08.2000Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuse (PRIK, reorganiseeritud JKK-st ) personalijuht.
02.10.1995 – 24.03.1998EV Tõuaretusinspektsiooni Jõudluskontrolli Keskus (JKK), projektijuht.
01.04.1993 – 31.08.1995AS Dimela müügidirektor.
01.01.1992 – 19.03.1993ELVI aretusosakonna teadur.
04.01.1988 – 01.01.1992ELVI aretusosakonna nooremteadur.
30.03.1983 – 25.12.1987Ülenurme sovhoosi Lennu suurfarmi brigadir.
01.09.1982 – 21.03.1983Nõo sovhoosi Nõgiaru suurfarmi juhataja.

Muu informatsioon

Aasta Koolitaja 2019 (ETKA Andras/Haridus- ja Teadusministeerium).

Aastal 2019 – ekspert ja töögrupi liige Archimedes EKKA projektis “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine” kvaliteedi hindamise kontseptsiooni, hindamise rakenduskava ja juhendmaterjalide väljatöötamisel.

Alates aastast 2015 täiskasvanute koolitajate kutsekomisjoni (ETKA Andras) hindamisgrupi liige ja juht.

Alates aastast 2011 täiskasvanute koolitaja kutsestandardi töögrupi liige.

Alates 2000. aastast on Kristel tegelenud täiskasvanuhariduse edendamisega. Ta on läbi viinud sektoriuuringuid kompetentsitasemete ja täiendkoolitusvajaduste hindamiseks (Põllumajandus-ministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse tellimusel), osalenud andragoogide/täiskasvanute koolitajate ja suhtlemistreenerite kutsestandardite loomisel ja muutmisel, koolitanud täiskasvanute koolitajaid, nõustanud organisatsioone õppekavade ja programmide koostamisel (nt. R-Kiosk, APL Agencies, Maaeluministeerium, Luua Metsanduskool, Räpina Aianduskool, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Jõgeva Sordiaretusinstituut jt.).

Alates aastast 2000 on Kristel konsulteerinud organisatsioone personalijuhtimise valdkonnas,  töötanud välja arenguvestluste- ja sisekoolitussüsteeme, koostanud erinevaid personaliprotseduure, viinud läbi organisatsiooniuuringuid, nõustanud juhte ja personalijuhte inimeste juhtimise alal.

Põllumajandusliku taustahariduse tõttu on Kristel pidevalt tegelenud ka selle valdkonna arendusprojektidega. Alates aastast 1999 on ta osalenud Eesti nõuandesüsteemi ülesehitamisel ja arendamisel ning konsulentide kvalifikatsiooniprogrammide välja töötamisel ja läbiviimisel.

Olulisemad publikatsioonid

Jalak, K. (2020). Rohkem mänge ja meetodeid. Kas tõesti? Erasmus+ projekti küsitluse põhjal. Õpetajate leht (27.mai). https://opleht.ee/2020/05/rohkem-mange-ja-meetodeid-kas-toesti/

Jalak. K. (2018). Õpiväljundite sõnastamine. Koolitusasutuse kvaliteedikriteeriumid. Tagasiside kogumine. Kvalifikatsioon, kutse, enesetäiendus. Juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale (lk 27-46). Haridus- ja Teadusministeerium.

Jalak, K. (2018). Täiskasvanute hindamine koolitusel. Äripäeva Teabevara. Personalijuhtimine.

Jalak, K. (2014). Koolituse tulemuslikkuse hindamine. Personalipraktik (11), lk. 26-27.

Jalak, K. (2011). Koolitus. Hindamine ja analüüs. Läbipõlemine. Märja, T. (toim), Koolitaja käsiraamat (lk 55-94, 125-143, 187-189) Kirjastus SE&JS.

Jalak, K. (2011). Märka LEADER-it. MAK 2007-2013 parim Leder projekt. Põllumajandusuuringute Keskus (toim).

Jalak, K. (2010). Tagasiside töötajate arendamisel. Äripäeva kirjastus.

Jalak, K. (2010). Videotagasisidega harjutustega seonduv ärevus koolitusel ja selle mõju koolituse tajutavale kasulikkusele. Kursuse lõputöö, Tallinna Ülikool, haridusteaduste osakond.

Jalak, K. (2006). Organisatsioonides kasutatavad motivatsioonisüsteemid. Uuringu lõppraport. Self II.

Jalak, K. (2005). Recruitment and selection handbook. Brambles Group, Cleanaway.

Jalak, K., Kõiv, K. (2001, kordustrükk 2008). Nõu andjast nõustajaks. Käsiraamat põllumajandusnõustajatele. Põllumajandusministeerium.

Jalak.K. (2001). SAPARD näidisjuhtum. SAPARD Case Study. Self II (toim.) Põllumajandusministeerium.

Jalak, K., Sägi, M., Tamsalu, H. (2000). Agriculture and Rural Development: Estonia Overview 1999. Põllumajandusministeerium.

Jalak, K. (1999). Grupitöö meetodid. Self II (toim.) Käsiraamat grupijuhtidele. Avatud Eesti Fond.

Jalak, K. (1999). Klient ei ole kuningas, vaid tähtsaim äripartner. Vead klienditeeninduses – väljakutse ja õppetund. Toiduäri (3), lk 44-45; Toiduäri (4), lk 22-23.

Jalak, K., Doorman. F. (1999). PRA Training Manual. Osalushindamise käsiraamat. Põllumajandusministeerium.

Alates aastast 2005 avaldanud personalijuhtimise-, inimeste juhtimise- ja täiskasvanukoolituse alaseid artikleid Postimehes, Äripäevas, Personalipraktikus jm.

Näiteid läbitud koolitustest ja väljaõpetest

2020 mai, AMIKoolituse disain online-keskkonnas: kuidas õppija aktiivsust hoida?
2018 nov. Bowperson Training Inc. LondonTraining from the BACK of the room
2015 aprill, RiiaInternational Lifelong Learning Conference
2015 veebr., Creativity CatcherVisuaalne protsessijuhtimine
2014 märts-mai, EdunetAndmeanalüüs edasijõudnutele MS Exceli baasil Esitlusettekande koostamine Prezi baasil
2014 jaan., Talent VectiaTrends in on-the-job training
2013 nov. Tartu ÜlikoolAasia suhtlemiskultuur
2012 okt., Huco – Human Core OYTAZ analyze in interpersonal communication and team-work
2012 mai, Rohtla Law Office OÜTöölepingutega seonduv praktikas. Kohtuvaidlused ja nende lahendamine
2011 dets., Lean EnterprizeLEAN: one piece flow and 5S game introduction
2010 aug., Tony AperiaKaubandus-Tööstuskoja Ekspordi Akadeemia: edukas ja efektiivne mainekujundus
2010 juuli, SA ArchimedesMeetodimess 2010
2009 sept. – 2010 mai, Andras ja TLÜAndragoogi kvalifikatsioonikursus
2008 sept., Arthur & Sharon FreemanPrescriptive Executive Coaching: A Cognitive Behavioral Model for Organizational Change
2007, märts, London, S.Hancock & AssociatesPersuasion and Negotiation skills. Presentation skills. Training of trainers
2004 mai, Moskva S.Hancock & AssociatesPresentation skills. Training of trainers
2002 juuni-nov. Inscape BalticJuhtide arenguprogramm
2002 veebr. MFA HollandGetting message through. Media and communication
2002 jaan-märts, EBSFunktsioonide jaotus. Töötajate valik ja hindamine. Organisatsioonikäitumine ja –kultuur
2001 okt., Tripod GruppTestikasutaja koolitusprogramm. Litsents.
1999 aug. Interdistsiplin. Protsesside InstitCMPS isiksusetesti koolituskursus. Litsents
1999 veebr., NOVOBAResearch information flow
1999 jaan., DLV AgriconsultOsalushindamise kasutamise tehnikad ja meetodid
1997 veebr.-1998 jaan. Self IISuhtlemistreenerite väljaõppekursus
1996 okt-nov., DLV AgriconsultTäiskasvanute juhendajate koolituskursus
1996 veebr.-mai, DLV AgriconsultNõustamismetoodika
1994 dets. Bill Betz, New Mexico UniversityWorking excellenece
1993 okt., Land O’Lakes, IncTraining of adult trainers