Kadri Kõiv CV

Kontaktandmed

Telefon: +372 52 03 235

E-mail: kadri@developdesign.eu

kadri@loome.ee

Skype: cadery11

Haridus ja kvalifikatsioon

2013-2015 läbitud magistriõppe ühendõppekava „Teenuste disain ja juhtimine“ Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž/ Tartu Ülikooli majandusteaduskond

1997 Tartu Ülikool, Sotsiaaltöö, BA (4 aastane programm, võrdsustatud MA)

Kutsetunnistus:

2020 Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener,  tase 7 (kutseandja ETKA Andras)  

Keeleoskus

Eesti C2 (emakeel)

Inglise B2

Kogemus

Koolitajana ja suhtlemistreenerina

Täiskasvanute koolitamise kogemus sh  suhtlemistreeneri kogemus alates 1999. aastast. Läbinud videotagasisidet kasutavate suhtlemistreenerite ja täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonikursused, ning Bowperson Training Inc. täiskasvanukoolituse metoodilise väljaõppe Londonis.

Peamised  koolitusvaldkonnad:

  • (sise)koolitajate arenguprogrammid, sh  koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpete korraldamine;
  • suhtlemistreeningud ja rollitreeningud juhtidele, sh töötajate arendamise teemalised (nt mentorlus, juhendamine jm);
  • stressijuhtimine- ja läbipõlemise ennetamine ;
  • meeskonna- ja koostöötreeningud.

Suuremad kliendid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Maanteeamet, Tartu Ülikool, Swedbank, AS Äripäev, Johannes Mihkelsoni Keskus, Võrumaa Arenguagentuur, Tartu Rahvaülikool, Sotsiaalkindlustusamet, Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool, If Insurance P&C Ltd, PERH jt

Konsultandina

Peamised konsultatsioonivaldkonnad on seotud töötajate arendamise teemadega, sh kovisioonigruppide käivitamine, mentorlus- ja juhendamisprogrammide loomine, sisekoolitussüsteemide loomine, psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja stressiaudite läbiviimine.

Suuremad kliendid: Tartu Ülikool, Põllumajandusamet, PRIA,  Keskonnaministeerium, AS Omniva, AS Swedbank, MTÜ Oma pere, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus jt

Töökogemus

Alates 2008Loome OÜ juhatuse liige, kaubamärgi DevelopDesign® (Loome OÜ osaomanduses) koolitaja ja konsultant
Alates 2015Tervise Arengu Instituudi koostööpartner  grupijuhina tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ läbiviimisel kohalikes omavalitsustes
2016-2017Haridus- ja Teadusministeeriumi koostööpartner riikliku koolitustellimuse (RKT) taotluste hindajana
2015-2020Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostööpartner RKT koolituste läbiviijana
Alates 2013Tartu Teoloogia Akadeemia/EELK Usuteaduste Instituudi koostööpartner suhtlemispsühholoogia lektorina
2012-2013Vana-Antsla Kutsekeskkool/Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostööpartner ESF projekt „Täiskasvanute karjäärinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste toel“ läbiviimisel karjäärinõustamise ja enesearenguteemaliste koolituste läbiviimisel
2012Johannes Mihkelsoni Keskuse koostööpartner peaeksperdina tugiisikute õppekava väljatöötamisel
2009-2010Johannes Mihkelsoni Keskuse koostööpartner psühholoogia eksperdina  ametiühingute usaldusisikute õppekava väljatöötamisel
2001-2008Koolitus- ja konsultatsioonifirma Self II koolitaja-konsultant, turundusjuht, erakooli juht
1998-2008Koolitus- ja konsultatsioonifirma Self II koolitaja-konsultant,
2000-2001AEFi  ja Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni projekti “Eesti Vanuripoliitika Ellurakendamine” töös osalemine sotsiaalgerontoloogia eksperdina
1997-1999Tartu eakate päevakeskus ”Tähtvere” sotsiaaltöötaja ja arendusspetsialist
1996-1997Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna sotsiaaltöö metoodik
1991-1997Tartu Lastekodu kasvataja-abi

Muu informatsioon

Alates 2000 aastast on Kadri tegelenud täiskasvanuhariduse edendamisega. Ta on läbi viinud uuringuid täiendkoolitusvajaduste hindamiseks, osalenud suhtlemistreenerite kutsestandardite loomisel ja muutmisel, koolitanud täiskasvanute koolitajaid, korraldanud ja läbiviinud videotagasisidet kasutavate suhtlemistreenerite väljaõppeid, nõustanud organisatsioone ja teisi koolitajaid õppekavade ja programmide koostamisel.

Kadri on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) asutajaliige ja korduvalt olnud valitud ühingu juhatusse. ESTÜ juhatuse liikmena on Kadri vastutusvaldkonnaks suhtlemistreeneri kutse hindamisgrupi juhtimine ja kutsetaotlejate superviseerimine.

Alates 2019 on Kadri Erasmus+ rahvusvahelises koostööprojekti „ Effect“ Eesti poolse partnerorganisatsiooni esindaja ja  õppekava arendamise konsultant. Projekti eesmärgiks on koostöös Slovakkia ja Läti koolitusettevõtetega töötada välja õppekava  täiskasvanute koolitajate arendamiseks, kes töötavad  madala haridustaseme ja vähese õpikogemusega täiskasvanutega.

Loome OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner.

Kadri on osalenud Arvamusfestivali korraldamisel moderaatorite koolitajana, „Maale Elama“ messil piirkonna töörühma liikmena, ja  „Teeme ära!“ mõttetealgudel talgujuhina.

Teenuste disaini õpingute raames saadud teadmisi Kadri  rakendanud mitmete arendusprojektide raames, nagu näiteks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja disaini ettevõte Pulse  korraldatud  teenuste disaini ja sotsiaalse innovatsiooni arendusprogrammis  vabaühenduste toetajana, kompetentsikeskuse „Oma pere“ teenuste arendamisel, Võrumaa arenduskeskuse korraldatud vabaühenduste arenguprogrammi raames.

Kadri on Antsla valla volikogu alalisete komisjonide (kultuuri- ja haridusekomisjoni ning sotsiaalkomisjoni) liige (2013-2017 ja alates 2017 kuni tänaseni).

Olulisemad publikatsioonid

Läbipõlemine – miks see tekib ja kuidas seda ennetada?, Äripäeva arenduskäsiraamat, 2015.

Mentorluse käsiraamat koguduse töötegijal,Kaasautorid E.Pilli, T.Pilli, M.Remmel, K.Kibuspuu,EKB Liit, Kirikute Nõukogu, 2015.

Videotagasiside kasutamisest koolitusel, Ajakiri Personali Praktik, 2015

Kovisioon – kas uus või vana?, Ajakiri Personali Praktik, 2015Nõu andjast nõustajaks. Käsiraamat põllumajandusnõustajatele, kaasautor Kristel Jalak, EV Põllumajandusministeeriumi tellimusel 2001, täiendatud kordustrükk 2008.

Näiteid läbitud koolitustest ja väljaõpetest

2021 Moreno Instituut/Tervise Arengu InstituutRollimängude läbiviimine online-keskkonnas
2020  Spring Valley (Läti), Top Coach (Slovakkia)Efficiency in adult learning and training
2020  Speaksmart OÜZoom algajatele
2020  Speaksmart OÜZoom edasijõudnud kasutajale
2020 Avatud Meele InstituutOsalejate kaasamine online-keskkonnas
2019 Tartu ÜlikoolKiirlugemine
2018 Bowperson Training Inc, London Training from the BACK of the room
2018 Tartu Kiirabi koolituskeskusEsmaabi baaskoolitus
2018 Kai Klandorf ja Merit Tatar (EMSL)Teenuste delegeerimine
2017 Tartu RahvaülikoolDigivahendite kasutamine  koolitaja töös“,
2017 Julie Anderson, Incredibel Years,  Seattle, U.S/Tervise Arengu InstituutIncredibel Years  Advance group leaders training
2016 Anderson, Incredibel Years,  Seattle, U.S/Tervise Arengu InstituutIncredibel Years Basic group leaders training
2013-2015 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž/ Tartu Ülikooli majandusteaduskondMagistriõpe ühendõppekava „Teenuste disain ja juhtimine“ alusel
2015 EMITAMotiveeriv Intervjuu, algtaseme koolitus 
2015 Creativity CacherVisuaalne juhtimine
2014 Spring Valley (Läti)„Trends in training field on Latvia. MBTI  testing metholodgy“
2014 Talent Vectia (Soome)Trends in on-the –job trainings
2014, Kera OÜEsinemisoskuste intensiivtreening
2012 Huco – Human Core OY (Soome)TAZ analüüsiprofiili kasutamine (suhtlusstiilide ja meeskonnatöö analüüsil) töötajate arendamisel,  konsultantide väljaõpe
2011 Lorensbergs (Rootsi) Motivation and Leadership in Swedbank, koolitajate  väljaõpe  
2010 Tartu Ülikool/Creates OÜCoaching töötajate ja meeskondade arendamisel
2009-2010 ETKA Andras/Tartu ÜlikoolAndragoogika kvalifikatsioonikursus
1997-1998, Self IISuhtlemistreenerite väljaõpe
Alates 2016 Osalemine Imeliste aastate grupijuhtide supervisioonides (2 korda aastas), mida viivad läbi Incredibel Years arendaja poolt sertifitseeritud konsultandid (UK, US) ja grupijuhtide kovisioonides (2 korda aastas).