Annika Jalak CV (est)

Kontaktandmed

Telefon: +372 50 16 008

E-mail: annika@developdesign.eu

annika@jalak.ee

Skype: annika.jalak

Haridus ja kvalifikatsioon

16.06.2020 Sotsiaalteaduste magister, info- ja teadmusjuhtimine

22.06.2012 Sotsiaalteaduste magister, sotsioloogia

16.06.2005 Sotsiaalteaduste bakalaureus, sotsioloogia, sotsiatöö ja sotsiaalpoliitika

Kutsetunnistused:

3.10.2016 Täiskasvanute koolitaja, tase 6, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsioon Andras (ETKA Andras)

Keeleoskus

Eesti C2 (emakeel)

Inglise B2

Kogemus

Koolitajana ja suhtlemistreenerina

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2013. Läbinud täiskasvanu koolitaja-suhtlemistreeneri väljaõppe ning Bowperson Training Inc. täiskasvanukoolituse metoodilise väljaõppe Londonis.

Peamised koolitusvaldkonnad: suhtlemis- ja esinemisoskused, tagasiside ja eneseanalüüs.

Suuremad kliendid: Enics Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium, PRIA, Luua Metsanduskool, Eesti Töötukassa jpt.

Konsultandina

Erinevaid organisatsiooniuuringuid läbi viinud alates aastast 2006 sh pakkunud eraldi teenusena andmekogumist ja – analüüsi.

Peamised teemad: organisatsiooni töörahulolu-uuringud, 360- tagasiside-uuringud.

Suuremad kliendid: Grant Thornton, Haridus- ja Teadusministeerium, PRIA, Luua Metsanduskool, KiNG

Töökogemus

Hetkel (alates 16.03.2013)Kaubamärgi DevelopDesign® (Kera OÜ osaomanduses) konsultant ja koolitaja. Mahukate koolitusprogrammide projektijuht, organisatsiooni-uuringud, erinevad suhtelmis- ja esinemisoskuste alased koolitused.
Hetkel (alates 01.06.2016)Kera OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja.
05.2006 – 09.2008Kera OÜ, koolitusprojektide koordinaator-assistent, andmeanalüütik

Vastutava konsultandi assisteerimine uuringu- ja koolitusprojektide läbiviimisel, andmeanalüüsi (nii kvalitatiivne kui kvantitatiivne) teostamine organisatsiooniuuringutele, koolituste koordineerimine.

Olulisemad publikatsioonid

Jalak, A. (2020). Õppejõudude kirjeldused teadmisest ja selle kujundamise võimalustest. Magiströö, Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut.

Jalak, A. (2012). Tööandja rahulolu tööjõuga: ülevaade tööjõust tööandjate perspektiivist lähtuvalt 1998-2012. Magistritöö, Tartu Ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.

Näiteid läbitud koolitustest ja väljaõpetest

2018 nov.Bowperson Training Inc. London, Training from the BACK of the room
2015 veebr.Visuaalne protsessi juhtimine
2013 okt. – 2014 nov.Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri väljaõpe